Handicap - udviklingshæmmede

Aflastningstilbud for Børn og Unge, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, botilbud, BPA, ledsageordning og merudgift §100

Aflastningstilbuddet Skovly

Randersvej 85B - Termestrup , 8544 Mørke

BPA ordning

Hvem kan få en BPA ordning?

Handicapbil

Du kan eventuelt søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig nedsat funktionsevne

Ledsagerordningen - servicelovens §97

Ledsagerordningen er et tilbud til voksne mellem 18 og 67 år, der på grund af fysisk eller psykisk funktionssvigt ikke alene kan færdes uden for hjemmet

Merudgifter

Merudgifter til voksne

Serviceniveaubeskrivelser for mestringsforløb på socialområdet

Ydelseskatalog med beskrivelse af serviceniveau

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Et samlet tilbud for borgere med udviklingshæmning samt erhvervet hjerneskade