Handicap

Aflastningstilbud for Børn og Unge, aktivitetstilbud, bostøtte i egen bolig, botilbud, BPA, ledsageordning og merudgift §100

Aflastningstilbuddet Skovly

Randersvej 85B - Termestrup , 8544 Mørke

Aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning

Her finder du oplysninger om vores aktivitetstilbud i Ryomgård og Termestrup

Bostøtte for borgere i egen bolig

Vores bostøtte dækker hele Syddjurs Kommune og har udkørsel fra flere forskellige adresser.

Bostøtte og botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Her kan du finde information om vores Botilbud og Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Botilbud og Bostøtte Tendrup Møllevej 115 8543 Hornslet

Botilbud for borgere med autisme og intellektuelle udviklingsforstyrrelser

Her finder du oplysninger om vores botilbud på Tendrup Møllevej 115A, 8543 Hornslet

Botilbud for borgere med udviklingshæmning

Her finder du information om vores botilbud i Ryomgård, Hornslet, Termestrup og Ebeltoft

BPA ordning

Hvem kan få en BPA ordning?

Handicapbil

Du kan eventuelt søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

Ledsagerordningen - servicelovens §97

Ledsagerordningen er et tilbud til voksne mellem 18 og 67 år, der på grund af fysisk eller psykisk funktionssvigt ikke alene kan færdes uden for hjemmet.

Merudgifter

Merudgifter til voksne

STU - Særlig tilrettelagt Uddannelse

Her finder du oplysninger om vores STU-tilbud på Skovly ved Termestrup