Demenscenter Syddjurs

Velkommen til Demenscenter Syddjurs. Demensteamet hjælper dig og din familie, når demenssygdommen rammer. Demensteamet har telefontid mandag og torsdag fra kl. 9.00-11.00

Demensteamet

Demensteamet hjælper dig og din familie, når demenssygdommen rammer. De fleste kender - eller kommer til at kende - en der er ramt af demens. 85.000 danskere har demens eller demenslignende symptomer

Tilbud til dig der har en demenssygdom

Syddjurs Kommune har to former for aktivitetstilbud til dig der har en demenssygdom, et halvdagstilbud og et heldagstilbud.  Vores to halvdagstilbud er Motionsholdet og Konditionsholdet. Vores heldagstilbud er Værestedet, det er placeret i Kolind og Ebeltoft. Du skal visiteres for at kunne deltage i tilbuddene for demente. Læs mere under hvert enkelt tilbud

Tilbud til dig der har en demenssygdom og dine pårørende

Information om fælles tilbud til dig der har en demenssygdom og dine pårørende

Tilbud til dig der der er pårørende til en der har en demenssygdom

Her kan du finde information om hvilke tilbud Syddjurs Kommune har, hvis du er pårørende til et menneske med demens

Tidlig opsporing af demens

En hurtig opsporing af demens betyder, at vi kan reagere hurtigere og igangsætte en mere effektiv indsats

Demensvenlig Syddjurs

Demensvenlig Syddjurs Kommune - sammen skaber vi trygheden

Bliv demensven

Få viden om hvordan du er med til at gøre Syddjurs mere demensvenlig

Arrangementer og tiltag i samarbejde med andre

Demensteamet i Syddjurs Kommune samarbejder med andre aktører om at skabe relevante tilbud i trygge rammer for dig der har fået en demenssygdom og for dine pårørende