Patientsikkerhed

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Dansk patientsikkerhed

Det danske sundhedsvæsen behandler dagligt flere tusinde mennesker. For langt de fleste borgere betyder behandlingen, at de får det bedre.

Men nogle gange sker der fejl eller hændelser i en behandling, der ikke har været tilsigtet, og patienter bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Sundhedsvæsnet vil gerne have kendskab til sådanne hændelser og fejl, så vi kan lære af dem og forebygge at andre bliver udsat for det samme. Et vigtigt redskab i dette arbejde er derfor, at borger eller pårørende har mulighed for at rapportere såkaldte utilsigtede hændelser. 

Du eller dine pårørende kan hjælpe sundhedsvæsnet i dette arbejde ved at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Ofte stillede spørgsmål

Klage

Ønsker du at klage, kan du henvende dig til den institution, som klagen vedrører.

Når du klager, får du vurderet om der har været svigt i behandlingen, eller om dine rettigheder som patient ikke er blevet efterlevet.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft