Sundheds- og ældreudvalget

Der er fem medlemmer i udvalget med ansvar for Sundheds- og ældreudvalget.

Udvalgets opgaver

Udvalget har blandt andet ansvar for de generelle forhold på plejehjem og genoptræningstilbud, tilbud til ældre borgere med særlige behov som for eksempel demens samt krav til leverandører af for eksempel hjemmepleje.

Udvalget har også ansvar for tilsyn, samarbejde med hospitaler og almen praksis. Det kan blandt andet handle om, hvordan kommunens hjemmepleje modtager borgere, der udskrives fra hospitalet, økonomi samt personaleområdet, hvor opgaver som at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft er i fokus.

Formand

Næstformand

Michael Aakjær

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Michael Aakjær

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Medlemmer

Kirstine Kahr Kvorning

Byrådsmedlem

Konservative (C)

Kirstine Kahr Kvorning

Byrådsmedlem

Konservative (C)

Sidse Graarup Vangsted

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Sidse Graarup Vangsted

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Henriette Qvist Eriksen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Henriette Qvist Eriksen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft