Politiske udvalg

En oversigt over de politiske udvalg i Syddjurs Kommune og deres arbejde.

Kontakt udvalg

Hvis du ønsker at kontakte et udvalg, kan du kontakte områdedirektøren eller sende et brev til udvalget.

Økonomiudvalget

Der er syv medlemmer i økonomiudvalget med ansvar for alle økonomiske forhold i kommunen.

Erhvervs- og planudvalget

Der er fem medlemmer af udvalget med ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og forvalte kommunens planområde.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Der er fem medlemmer i udvalget med ansvar for opgaver i Familie-, børne- og læringsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Der er fem medlemmer i udvalget med ansvar for opgaver i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Der er fem medlemmer med ansvar for opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Der er fem medlemmer i Social- og beskæftigelsesudvalget

Sundheds- og ældreudvalget

Der er fem medlemmer i udvalget med ansvar for Sundheds- og ældreudvalget.