Ældrerådet

Læs om ældrerådets medlemmer og deres opgaver

Om ældrerådet

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et ældreråd som en del af det kommunale selvstyre. 

Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til det lokale ældreråd og kan stille op som kandidater til rådet.

Referater

>> Se referater fra Ældrerådets møder under dagsordner og referater her

Pjece

Hent pjece om ældrerådet

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter for Ældrerådet 2014.pdf

Forretningsorden 2016

Årsrapport

Ældrerådets årsberetning 2015

Ældrerådets årsberetning 2016

Valg til ældrerådet den 21. november 2017

> Din stemme tæller - se folder om valg til ældrerådet

Opdateret: 21-09-2017 11:15
Feedback