Ældrerådet

Læs om ældrerådets medlemmer og deres opgaver

Mødedatoer i Ældrerådet 2019: 15/1, 19/2, 19/3, 9/4, 21/5, 18/6, 20/8, 17/9, 8/10, 19/11.

Om ældrerådet

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et ældreråd som en del af det kommunale selvstyre. 
.
Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til det lokale ældreråd og kan stille op som kandidater til rådet.

Referater

>> Se referater fra Ældrerådets møder under dagsordner og referater her

Pjece

> Hent pjece om ældrerådet

> Kort version af pjecen

Vedtægter og forretningsorden

Se nedenfor.

Valgresultat fra valg til ældrerådet den 21. november 2017 - se nederst på siden.

Opdateret: 16-10-2020 11:55

Kontakt