Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på social- og voksenhandicapområdet

I § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) er det fastlagt at kommunerne skal;

  1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
  2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
  3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
  4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige.
Opdateret: 12-11-2013 15:02

Kontakt

Relaterede links

Feedback