Kommuneplan 2024 - Under udvikling

Vi arbejder vi med grundlaget for at revidere kommuneplanen. Vi ser nærmere på interesser, drømme og potentialer her i Syddjurs Kommune i samarbejde med vores interessenter.

Idéer og forslag til kommuneplan 2024

Kommuneplanen og vores efterfølgende planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser. Med den kommende kommuneplan er der øget fokus på miljø og klima, bæredygtig transport og lokal merværdi når vi planlægger ny anvendelse af et areal. Ud over det nævnte fokus, er der fire emner, som Byrådet har arbejdet med og vil høre dine idéer og forslag til.

Emnerne er:

BYSKITSER - LANDSKABER - AREALØNSKER - MØDESTEDER

Du kan finde materiale om de enkelte emner og beslutninger bag i den vedlagte debatfolder samt det interaktive kort.

Du kan indsende dine ideer og forslag i perioden:

fra den 8. november 2023 til den 6. december 2023

Borgermøde 27. november 2023

Der vil blive afholdt et borgermødemøde:

mandag d. 27. november kl. 17:00-20:00 i Kolind+, Bugtrupvej 33, Kolind

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig til borgermødet senest d. 24. november 2023 kl. 12.00. Tilmelding kan ske via nedenstående link.

Ideer og bemærkninger skal være skriftlige og være Syddjurs Kommune i hænde senest den 6. december 2023 kl. 23:59. De skal indsendes via høringsportalen, som du finder link til herunder eller via mail til plan.udvikling@syddjurs.dk

Deadline for indmelding af forslag til nye arealudlæg er nået

Tak for de mange arealønsker der er indkommet frem til 3. marts 2023. Vi tager alle arealønsker og ændringsforslag med til prioriteringerne i forbindelse med kommuneplan 2024. 

Lige nu arbejder Administrationen med at forberede første led i beslutningerne der vedrører kommuneplan 2024 - prioritering af arealudlæg vi skal arbejde med i kommuneplanforslaget. 

Baggrund og proces