Kommuneplan 2024 - Under udvikling

Vi arbejder vi med grundlaget for at revidere kommuneplanen. Vi ser nærmere på interesser, drømme og potentialer her i Syddjurs Kommune i samarbejde med vores interessenter.

Aktuelt

Principbeslutninger frem mod formulering af forslag til kommuneplan 2024.

På baggrund af de 138 indkomne idéer og forslag, vil der i foråret være en række tematiserede principbeslutninger, der alle peger i retning af det endelige kommuneplanforslag. 

Januar 
Her besluttede byrådet ikke at arbejde videre med forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med udgangspunkt i betonfabrikken i Kongsgårde. Byrådet har følgende bemærkning: " ansøger opfordres til at optage dialog med Administrationen om eventuelle muligheder for videre arbejde med projektgrundlaget, herunder blandt andet i forhold til lokal opbakning."

Februar
På møderne i februar blev udpegningen af landskaber af national interesse behandlet. Beslutningen om fremtidige rammeudlæg er en forudsætning for at kommuneplanen kan blive miljøvurderet. 

Marts
På møderne i marts blev udpegning af de arealer, der skal omsættes til rammer for kommuneplanforslaget behandlet. De endelige godkendte arealer kan ses i referatet for Byrådsmødet den 20. marts 2024, punkt 533 - https://aabendagsorden.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-20-03-2024-16-00

Maj
På møderne i maj er det planen at behandle en generel ramme for mødesteder og justeringer i kommuneplanens hovedprincipper - herunder byskitser. 

Baggrund og proces

Spørgsmål og svar

Landskaberne - hvad er op og ned.