Natur-, teknik- og miljøudvalget

Der er fem medlemmer med ansvar for opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Udvalgets opgaver

Udvalgets ansvarsområde indbefatter blandt andet vedligeholdelse af kommunens veje og ejendomme, myndighedsopgaver i forbindelse med spildevand og renovation, naturpleje samt kommunens miljø og klima indsatser. Opgaverne i udvalget spænder derfor bredt fra større strategiske klimaprojekter til navngivning af nye veje til miljøtiltag ved kommunens åer og vandløb

Formand

Kim Lykke Jensen

Udvalgsformand

SF (F)

Kim Lykke Jensen

Udvalgsformand

SF (F)

Næstformand

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Medlemmer

Anita Søholm

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Anita Søholm

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Jesper Yde Knudsen

Byrådsmedlem

Enhedslisten (Ø)

Jesper Yde Knudsen

Byrådsmedlem

Enhedslisten (Ø)

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft