Erhvervs- og planudvalget

Der er fem medlemmer af udvalget med ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og forvalte kommunens planområde.

Udvalgets opgaver

Udvalget har blandt andet ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og understøtte initiativer, der kan tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder. Derudover fylder turisme og det tværgående turismesamarbejde i Østjylland meget. Udvalget varetager desuden forvaltningen af Syddjurs Kommunes planområde – herunder administration af lokalplaner og kommuneplantillæg. Udvalget har i forlængelse heraf også ansvar for tværgående udviklingsplaner og helhedsplaner for byer og landsbyer. Derudover varetager udvalget byggeri- og landzone administration.

Formand

Kasper Kolstrup Møller

Udvalgsformand

Konservative (C)

Kasper Kolstrup Møller

Udvalgsformand

Konservative (C)

Næstformand

Ole S. Hansen

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Ole S. Hansen

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Medlemmer

Jan Fischer

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Jan Fischer

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet (A)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Byrådsmedlem

Venstre (V)

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft