Om Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet arbejder for alle over 60 år, både dem der har behov for hjælp, og dem der kan klare sig selv. Ældrerådet er på banen i forbindelse med blandt andet byggeri af plejeboliger, fastsættelse af kvalitetsstandarder inden for ældreområdet, træning og genoptræning, trafik, kost, aktiviteter, frivilligt arbejde og kommunale budgetter.

Ældrerådets opgaver 

 • rådgiver byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål
 • skal høres i alle sager som vedrører ældre
 • fungerer som kontakt mellem borgere og byråd
 • holder sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov
 • behandler generelle spørgsmål
 • må ikke behandle personsager, men kan tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag
 • kan selvstændigt rejse spørgsmål over for byrådet i alle spørgsmål, der har betydning for de ældre i kommunen
 • sikrer at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet fastholdes og udbygges
 • er et folkevalgt råd valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år.
 • nedsætter underudvalg
 • er partipolitisk neutral og uafhængigt af alle organisationer
 • har tavshedspligt om kommunens interne sager.

Syddjurs Kommunes ældrepolitik er udarbejdet i tæt samarbejde med Ældrerådet.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft