Vederlag

Oversigt over politikeres vederlag

 

En lovændring betyder, at politikerne skal oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til. 

Byrådet skal fra 1. januar 2008 offentliggøre størrelsen på vederlag, som  byrådsmedlemmer og embedsmænd modtager for at varetage  forskellige hverv.

Det fremgår af en lovændring i Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Lovændringen gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2017:

Claus Wistoft

Valgbarhedsnævnet = 4.972

Møder i Kl, KKR Midtjylland = 3.280

Kai Pedersen

Reno Djurs = 17.861,46 kr.

Karen Østergaard

Syddjurs Spildevand = 19.714,56

Flemming Hansen

Syddjurs Spildevand = 19.714,56

Kristian Herget

NRGI repræsentantskab = 8.000 kr.

Per Dalgaard

Reno Djurs (formandshonorar) = 33.490,29 kr.

Kim Lykke Jensen

Reno Djurs = 17.861,46 kr.

Hans Christian Baltzer

Syddjurs Spildevand = 19.714,56

Kirstine Bille

KLs bestyrelse og KLs formandskab: 34.604

Djurslands Bank, repræsentantskab: 5.000

Midttrafiks Repræsentantskab: 2.455

Jan Kjær Madsen

Syddjurs Spildevand (Formandshonorar): 73.929,60

Per Zeidler

Hegnsynet: 13.068

Opdateret: 09-01-2019 10:17

Kontakt

Feedback