Vederlag

Oversigt over politikeres vederlag

 

En lovændring betyder, at politikerne skal oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til.

Byrådet skal fra 1. januar 2008 offentliggøre størrelsen på vederlag, som byrådsmedlemmer og embedsmænd modtager for at varetage forskellige hverv.

Det fremgår af en lovændring i Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Lovændringen gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikkerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2019

Claus Wistoft
Ankestyrelsen 20.032,32 kr.
Midttrafik 173.311,89 kr.

Kirstine Bille
Næstformand KL´s internationale udvalg 67.860 kr.

Jan Kjær Madsen
Syddjurs spildevand A/S Formandshonorar 38.097,6 kr.

Morten Siig Henriksen
Fregattens Jylland 6.000 kr.

Kim Lykke Jensen
Formandshonorar fra Reno Djurs 68.100 kr.

Anita Søholm
Fregatten Jylland 6.000 kr. 

Torben Therkelsen
Bestyrelseshonorar fra Syddjurs spildevand A/S 19.714,56 kr.

Mette Foged
Reno Djurs 18.866,01 kr.

Tommy Bøgehøj
Fregatten Jylland 17.681,60 kr.

Gunnar Sørensen
Viden Djurs 28.003,04 kr.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Reno Djurs 18.866 kr.

Opdateret: 18-03-2020 13:02

Kontakt