Brevstemme

Du kan brevstemme i borgerservice og på bibliotekerne

Du kan brevstemme til Kommunal- og Regionrådsvalget 2021 i perioden fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021.

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet.

Du skal vise legitimation i form af sundhedskort, kørekort, pas eller lignende.

Du kan brevstemme følgende steder indenfor den normale åbningstid:

Borgerservice Ebeltoft
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Mandag-tirsdag kl. 10-15, torsdag 10-17 og fredag 10-12.

Ekstra åbningstider i Borgerservice Ebeltoft

Lørdag den 6. november 2021 kl. 10-14

Fredag den 12. november 2021 kl. 9–16.

I forbindelse med brevstemmeafgivelsen ved Borgerservice Ebeltoft, vil følgende hjælpemidler være stillet til rådighed:

  • Lup

  • Sort filtpen

  • Hæve/sænkebord

Brevstemme på bibliotekerne

Bibliotekerne i Hornslet, Rønde og Kolind har åben for brevstemmeafgivning i bibliotekernes bemandede åbningstid:

Hornslet Bibliotek
Tingvej 35
8543 Hornslet
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-18 og lørdag kl. 10-14.

Rønde Bibliotek
Skolevej 12
8410 Rønde
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-18.

Kolind Bibliotek
Bugtrupvej 33
8560 Kolind
Mandag, onsdag og torsdag kl. 13-18.

I forbindelse med brevstemmeafgivelsen på bibliotekerne , vil følgende hjælpemidler være stillet til rådighed:

  • Luplampe

  • Sort filtpen

Hvordan foregår brevstemning?
Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Bagefter skal du underskrive et følgebrev og stemmemodtageren skal attestere.
Du vil få anvist et sted, hvor du kan udfylde stemmesedlen, uden at nogen kan se, hvad du stemmer.

Kan jeg få hjælp til at brevstemme?
Ja, hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal en eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.

Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.
 

 

 

Opdateret: 14-10-2021 16:41

Kontakt