Valgplakater

Valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer

Spørgsmål vedrørende ophængning af plakater i Syddjurs Kommune kan rettes til Veje og Trafik, på tlf. nr. 8753 5480 eller veje.trafik@syddjurs.dk.

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal.

En af ændringerne i de nye regler for opsætning af valgplakater er at ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks partiorganisation eller lign.) der har stået for ophængningen af valgplakaterne.

> Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministererts side om valg og valgplakater her

Læs også vores faktaark om valgplakater herunder

Opdateret: 03-10-2017 08:39

Kontakt

Feedback