Søg om økonomisk friplads

Er husstandsindkomsten under en vis grænse, kan du søge økonomisk fripladstilskud og få en reduceret betaling for dit barns dagtilbud

Regler for økonomisk friplads

Hvis husstandsindkomsten ligger indenfor en lovbestemt grænse, kan du søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller privat daginstitution. Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud til børn i eftermiddagsklub, privat børnepasning og SFO på privat- eller friskole.

Du kan ikke få økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.
Dit fripladstilskud vil gælde fra den efterfølgende 1. i måneden efter du har søgt.

Ansøg om økonomisk fripladstilskud

Modtager du økonomisk fripladstilskud skal du oplyse Borgerservice om ændringer i sammensætningen i husstanden, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Det gør du via Digital Pladsanvisning.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft