Pleje og praktisk hjælp

Et tilbud til dig, der på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for hjælp til personslig og/eller praktisk hjælp

Ansøg om hjemmehjælp

Læs mere om hvad hjemmehjælp er og hvordan du ansøger

Feriegæst i Syddjurs Kommune

Har du brug for hjælp mens du er på ferieophold i Syddjurs Kommune, skal du kontakte Visitationen i din hjemkommune

Fleksibel hjemmehjælp

Som modtager af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, kan du bytte din hjælp helt eller delvist, til en anden hjælp end den, du er visiteret til

Hjemmetræning med Syddjurs Træner

Når du modtager eller ansøger om hjemmehjælp, er hjemmetræning en fast del af af hjælpen i en periode. Formålet er, at du kan få en aktiv og selvstændig hverdag med god livskvalitet

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med din hjemmehjælp eller med en afgørelse, kan du læse her hvordan du klager

Kontakt Borgerteam (Sygepleje og Hjemmepleje)

Du kan kontakte borgerteamet alle hverdage

Udpeg en privat hjælper

Du kan selv udpege en person til at udføre hjemmepleje, som f.eks. en pårørende, en nabo eller en bekendt