Hjemmeværnets distriktsudvalg

Optagelse af frivillige i hjemmeværnet

Distriktsudvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Forsvarsministeren udpeger medlemmerne efter indstilling fra landets byråd.

Syddjurs Kommune skal indstille ét byrådsmedlem.

Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Hans Christian Baltzer (A)

Opdateret: 03-01-2018 11:21

Kontakt